Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zvuková technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M37ZVT Z,ZK 5 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět se zabývá tématy z elektroakustiky, ozvučování, návazného zpracování zvukových signálů s ohledem na psychoakustiku. Připravuje tak odborníky pro oblast studiové praxe, návrhu systémů ozvučování a specializovanou oblast zpracování signálu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M37ZVT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M37ZVT

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37ZVT

Osnova přednášek:

1. Elektromechanické a elektroakustické měniče s magnetickým polem

2. Elektromechanické a elektroakustické měniče s elektrickým polem

3. Akustické vysílače a přijímače

4. Kmitající soustavy a jejich popis

5. Kalibrace měničů a další elektroakustická měření

6. Šíření zvuku v uzavřených prostorách

7. Ozvučování velkých a malých prostor

8. Sběr, předzpracování a záznam zvukových signálů

9. Analýza akustických signálů v časové a kmitočtové oblasti

10. Měření a analýza lineárních elektroakustických soustav

11. Měření a rozbor elektroakustických soustav s nelinearitami

12. Principy komprese zvukových signálů. Psychoakustické a technické aspekty

13. Bezeztrátová a ztrátová komprese zvukových signálů

14. Zpracování, záznam a reprodukce 3D zvukových signálů

Osnova cvičení:

1. Modelování a návrh elektroakustického měniče

2. Měření parametrů elektrodynamického reproduktoru

3. Měření vlastních kmitů uzavřeného prostoru

4. Poslechové testy (fyziologická, psychologická a hudební akustika)

5. Kalibrace mikrofonu elektrostatickou metodou

6. Modelování akustických soustav

7. Měření piezoelektrického měniče

8. Analýza zaznamenaných zvukových signálů, měření impulzní odezvy elektroakustických soustav

9. Návrh, generování a analýza testovacích zvukových signálů

10. Analýza lineárních elektroakustických soustav s použitím MLS signálů

11. Analýza audio soustav s nelinearitami s využitím přelaďovaných signálů

12. Subjektivní a objektivní hodnocení komprimovaných zvukových signálů

13. Algoritmy komprese zvukových signálů.

14 Kontrola podmínek zápočtu, zápočet

Cíle studia:

Students learn principles of electroacoustic system analysis, audio signal processing related to hearing

Studijní materiály:

1. Škvor, Zd.: Akustika a elektroakustika. Praha: Academia. 2001

2. Škvor, Zd.: Vibrating Systems and Their Equivalent Circuits. Elsevier Sc. Publ. 1991

3. Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005.

4. Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.

5. Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997.

6. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer?s Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37ZVT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1236306.html