Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rádiové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M37RSY Z,ZK 6 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Radiové systémy a jejich parametry, speciálně systémy pro určování polohy a radar. Jejich principy, parametry, vlastnosti a aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M37RSY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M37RSY

Požadavky:

- Šíření elektromagnetických vln povrchovou a prostorovou vlnou

- Antény: směrová charakteristika antény, vyzařování elementárního dipólu jako „stavebního prvku“ reálného dipólu; vyzařování dipólu a představa o jeho změnách se změnou délky dipólu; vyzařování dvojice dipólů napájených fázově posunutými proudy (dosažení kardiodní charakteristiky), reflektorové antény.

- Signály a soustavy: reprezentace signálu v časové a kmitočtové oblasti; znalosti týkající se korelační funkce - její argument není čas, ale rozdíl časů, korelační funkce stejných, pouze v čase vzájemně posunutých signálů.

- Analogové modulace: spektrum harmonického signálu modulovaného harmonickým signálem má tři čáry (resp. šest); FM - šířka pásma, úzkopásmová modulace.

- Digitální modulace: principy

- TDMA, FDMA, CDMA

- Základní znalosti z vysílačů a přijímačů.

- Základní znalosti z kanálového kódování.

- Představa o dosažitelné stabilitě oscilátorů.

Osnova přednášek:

1.Systémy pro rádiové určování polohy, radar. Definice, podstata činnosti.

2. Zaměřovače, Dopplerův pozemní zaměřovač. ADF a NDB majáky. Systémy typu Low Jack (Lojack). Systém VOR, maják, přijímač a indikace. Dopplerův VOR maják. Systému TACAN - úhloměrná část.

3.Měření vzdálenosti, DME - maják a přijímač. Vyhledání vlastní odpovědi. Rádiový výškoměr. Systémy ILS a MLS. Hyperbolické systémy - LORAN C, eLORAN.

4.Družicové navigační systémy, princip. Přesnost určení polohy - DOP. Měření na několika kmitočtech. Principiální schéma přijímače.

5.Družicové navigační systémy I - systém GPS. Konstelace družic, parametry systému. Navigační zpráva, struktura a zabezpečení přenosu. Služby. Modernizace GPS.

6. Družicové navigační systémy II - systém GLONASS. Konstelace, parametry systému, FDMA, zabezpečení přenosu navigační zprávy. Modernizace systému GLONASS

7.Družicové navigační systémy III - systém Galileo. Konstelace družic. Signál, modulace BOC, AltBOC a BOCm. Služby. Přesnost systému. Podpůrné (diferenční)a asistované systémy. Systém BEIDOU/COMPASS.

8.Radar, princip, hlavní parametry a kmitočtová pásma, aktivní, pasivní, primární, sekundární radar.

9.Používané signály a časový plán činnosti radaru. Komprese impulsu. Dopplerovské vlastnosti - funkce neurčitosti.

10.Radarová rovnice. Odrazné vlastnosti cíle, efektivní odrazná plocha. Šíření radarového signálu, vliv prostředí, rušivé odrazy a metody jejich potlačení.

11.Blokové schéma aktivního radaru a časování jeho činnosti, blok přijímač - vysílač. Struktura a funkční bloky radarových přijímačů.

12.Vysílač radaru a zvláštnosti jeho konstrukce. Typy antén a jejich vlastnosti. Vysokofrekvenční obvody.

13.Primární, sekundární a terciární zpracování radarového signálu. Dopplerovské zpracování signálu a detekce.

14.Sekundární přehledový radar, princip činnosti, používané signály. Pasivní radar, princip činnosti, výpočet polohy a přesnost.

Osnova cvičení:

1. Zadání semestrální práce

2. Vytváření dálkoměrných kódů. Autokorelační funkce Goldových kódů.

3. Měření zpoždění s využitím korelační funkce.

4. Identifikace a potlačení mnohacestného šíření dálkoměrných signálů.

5. Hledání signálů v prostoru tau/f, funkce neurčitosti.

6. Iterační algoritmus výpočtu polohy. Výpočet DOP.

7. Dekódování navigačních zpráv.

8. Výpočet dosahů.

9. Jednoznačné určení rychlosti a vzdálenosti.

10.Přesnost a rozlišovací schopnost měření.

11.Radarová rovnice, dosahy a dynamický rozsah.

12.Dosahy SSR.

13.Oprava semestrální práce.

14.Rezerva a zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kayton, M., Fried, W. R.: Avionics Navigation Systems: New York: Wiley. 1996

2. Misra, P., Enge, P.: Global Positioning System: Ganga-Jamuna Press. 2004.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M37RSY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1236006.html