Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie vědy a techniky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B16HT1 KZ 4 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16HT1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16HT1

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-vedy-a-techniky-1

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia Historie vědy a techniky.

2. Základní heuristika oboru.

3. Pravěké technologie a věda a vynálezy ve starověku.

4. Technické vybavení ve středověku a renesační vědecké a technické myšlení.

5. Komparace univerzitního a technického školství v Evropě a v českých zemích.

6. Manufakturní období, industrializace a jejich ekonomické důsledky.

7. První průmyslová revoluce a její emancipace v evropských zemích.

8. Od osvícenství k osvětlení.

9. Komunikační systémy.

10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace.

11. Vývoj elektrotechniky.

12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945.

13. Moderní technologie současnosti.

14. Hodnocení vlivu techniky na společnost.

Osnova cvičení:

1. Vědecká disciplína Historie vědy a techniky a vývoj zkoumání v oboru.

2. Prameny poznání - archivy, muzea, knihovny pro historii vědy a techniky, encyklopedie.

3. Technika pravěku a starověku na území českých zemí.

4. Středověká a renesanční technika v českém prostředí.

5. Vývoj technického školství v českých zemích a v Československu.

6. Cechy a manufaktury v českém prostředí.

7. První průmyslová revoluce a emancipace české vědy a techniky.

8. Ekonomické změny po První průmyslové revoluci v českých zemích.

9. Druhá průmyslová revoluce, urbanizace a česká společnost.

10. Reflexe techniky v českém umění.

11. Specializace techniky a každodenní život v 19. - 20. století.

13. Významné osobnosti české vědy a techniky.

14. Technika a svět na přelomu 20. a 21. století v České republice.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. PATURI, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)

2. EFMERTOVÁ, M. K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. ČVUT, Praha 1997.

3.EFMERTOVÁ, M. Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.

4. JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995.

5. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003.

6. DVD - Obrazy z českých dějin 1914-2004. Praha 2008.

7. Propyläen Technikgeschichte. 5 bds. Berlin: Propyläen Verl.,1990-1992.

8. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002.

9. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008.

10. BENSAUDE-VINCENT, Bernadette, BLONDEL Christine (eds). Science and Spectacle in the European Enlightenment. London: Ashgate, 2008.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-vedy-a-techniky-1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1235506.html