Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M16MGM Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí. BB

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16MGM

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management

Osnova přednášek:

1.Manažerské role

2.Balanced Scorecard v praxi

3.Leadership - moderní metody řízení

4.Motivace jako hybná síla společnosti

5.Delegování a zpětná vazba

6.Systémy hodnocení a kontrolní mechanismy

7.Řízení rozvoje zaměstnanců

8.Řízení projektu

9.Komunikace a prezentační dovednosti

10.Řízení času

11.Firemní kultura a interkulturální management

12.Řízení rizik - bezpečnostní management

13.Současné trendy managementu

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Role interpersonální, informační, rozhodovací

2.Úvod managementu v kontextu BSC - z pohledu finance, zákazníci, procesy, lidský potenciál

3.Best practices z oblasti řízení potenciálu, cross management z pohledu adaptace, rozvoje a retence zdroje

4.Význam motivace a benefitu v kontextu strategie společnosti, retence lidského potenciálu, kvality, konkurenceschopnosti

5.Fáze delegování a zpětné vazby v kontextu stylu řízení s návazností na hodnotící systém společnosti. Metoda KARAT

6.Efektivní metody hodnocení PMS a kompetenční model s provázaností na diferencovaný systém odměňování

7.Strategie rozvoje zdrojů v kontextu strategie společnosti, analýza vzdělávacích potřeb

8.Efektivní skladba projektových týmů v kontextu proměnných čas, zdroje, finance, procesy, controlling, kompetence

9.Komunikace - externí a interní v rámci společnosti, verbální, neverbální. Pomůcky efektivní komunikace.

10.Metoda TUTOR, časové snímky, logistika

11.Co to je firemní kultura, jak se utváří. Příklady z praxe - Best practices.

12.Metodologie SOX, řízení personálních rizik - Best practices

13.Inovace, enterpreneurship, koučování, podniková mediace, aplikace prvku environmentu.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Gruber, David: Time Management, Management Press, 2009

2. Allen David: Mít vše hotovo, Jan Melvin Publishing, 2008

3. Graham Jones, Adrian Moorhouse: Jak získat psychickou odolnost, Grada Publishin 2010

4. Gunther Beyer: Trénink koncentrace, Portál 2010

5. W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, metoda Inner Game: Management Press, 2004

6. Michal Armstrong: Odměňování pracovníků, Grada 2009

7. Eva Bedrnová a kol. Management osobního rozvoje, Management Press, 2009

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1233006.html