Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Signály v multimédiích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M31SMU Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody používané pro zpracování signálů v multimediální technice včetně technik dvojdimenzionální analýzy a netradičních metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M31SMU

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M31SMU

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je vypracování semstrální práce a aktivita ve cvičeních. Podmínkou úspěšné zkoušky je absolvování testu, popř. ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

1.Systémové charakteristiky vybraných analogových soustav

2.Měření zpoždění pomocí korelační a spektrální analýzy

3.Kepstrální analýza a její použití

4.Metody redukce šumů a restaurace signálů

5.Metody separace signálů

6.Metody pro BCI

7.Analýza stavu pozorujícího subjektu

8.Prostředky komunikace člověk-multimediální systém

9.2-D vzorkování

10.2-D konvoluce a korelace

11.2-D DFT, váhování

12.Moderní a netradiční metody zpracování signálů I

13.Moderní a netradiční metody zpracování signálů II

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Použití systémových charakteristik vybraných analogových soustav

2.Použití metod měření zpoždění

3.Ilustrace použití kepstrální analýzy

4.Realizace redukce šumů a restaurace signálů

5.Realizace separace signálů

6.Možnosti realizace komponent systému pro BCI

7.Realizace snímání biologických signálů

8.Ilustrace možností pro komunikaci člověka s multimediálním systémem

9.Implementace 2-D vzorkování

10.Realizace 2-D konvoluce a korelace

11.Realizace 2-D DFT

12.Ukázky nových metod analýzy signálů I

13.Ukázky nových metod analýzy signálů II

14.Rezerva

Cíle studia:

Předmět seznamuje s teoretickým zázemím moderních metod zpracování signálů a je přípravou pro odborné navazující předměty.

Studijní materiály:

1.R. C. Gonzales and R. E. Woods: Digital Image Processing, Third edition, Pearson Prentice Hall, 2008

2. S. V. Vaseghi: Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction. Wiley Teubner, 1997

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M31SMU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1227906.html