Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekonomika užití energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16EUE Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16EUE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16EUE

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-uziti-energie

Osnova přednášek:

1.Energetická legislativa v ČR související s hospodaření energií

2.Postavení energetických podniků v ekonomice ČR

3.Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku

4.Energetická náročnost jednotlivých forem energie

5.Odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie

6.Energetické charakteristiky agregátu

7.Druhotné energetické zdroje

8.Energetická potřeba (bilance) jednotlivých forem energie podniku

9.Dynamické modelování potřeb a analýza diagramu potřeb jednotlivých forem energie

10.Návrh opatření a optimalizace provozních řežimů agregátů

11.Ekonomické hodnocení energetických úspor, optimalizace opatření a tvorba varianta

12.Finanční analýza energetického hospodářství a strategické rozhodování

13.Energetický audit a studie proveditelnosti jako nástroj řízení

14.Ceny a tarify

Osnova cvičení:

1.Případová studie: Efektivnost provozu vodní elektrárny v rámci výrobního podniku

2.Případová studie: Efektivnost provozu fotovoltaické elektrárny v rámci výrobního podniku

3.Případová studie: Spotřeba energie v závislosti na pracovním režimu plynové pece

4.Případová studie: Energetický audit průmyslového podniku

5.Případová studie: Energetický audit budovy

6.Případová studie: Energetický audit sídelního celku

7.Případová studie: Náročnost tepla v průmyslovém podniku

8.Případová studie: Energetická náročnost jednotlivých forem energie

9.Případová studie: Optimalizace provozu energetických systémů - kritéria hodnocení

10.Případová studie: Optimalizace provozu kogenerační jednotky

11.Případová studie: Optimalizace energetického zásobování sídelního celku

12.Případová studie: Metodika návrhu opatření energetických úspor

13.Případová studie: Metodika retrofit survey

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Srdečný K., Macholda F.: Úspory energie v domě. Grada 2004.

2.Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

3.Starý, O., Vašíček, J.: Ekonomické hodnocení energetických investic, sborník semináře ČEZ, RAEN, 2000.

4.Knápek, J., Gauss, E.: Ekologie a energetika. Skriptum ČUVT 2000, ČVUT, FEL 2000.

5.Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš: Energetický audit budov. JAGA Group, 2003.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-uziti-energie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1225806.html