Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektrotechnické materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B13ETM Z,ZK 4 14KP+3KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět vykládá základní fyzikální charakteristiky materiálů a dává je do vztahu se složením a strukturou látek. Hlavní pozornost je věnována kovovým vodičům, polovodičům, dielektrikám, magnetikám a supravodičům

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13ETM

Požadavky:

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, protokoly z laboratorních úloh, zápočtový test.

Osnova přednášek:

1.Mikroskopická podstata fyzikálních vlastností materiálů. Atomy, vazby, molekuly, krystaly.

2.Formy existence látek, plynná, kapalná a pevná fáze, fázové rovnováhy.

3.Krystalický stav, popis krystalové struktury, poruchy krystalů.

4.Difuze a tepelné vlastnosti pevných látek.

5.Elektronové stavy v krystalech, pásový diagram vodičů, polovodičů a izolantů.

6.Elektrická vodivost vodičů první a druhé třídy, Ohmův zákon v diferenciálním tvaru.

7.Materiály vodičů pro kabely, odpory, termočlánky a kontakty.

8.Elektronové hladiny v polovodičích a pásový model polovodiče intrinzického, typu N a typu P.

9.Elektrická vodivost polovodičů a její teplotní závislost, vlastnosti a aplikace základních polovodičů, p-n přechod.

10.Elektrická vodivost dielektrik, elektrická pevnost a průraz vlastní a tepelný.

11.Polarizace dielektrik ve střídavém poli, komplexní permitivita a ztrátový činitel, feroelektrika, pyroelektrika, piezoelektrika.

12.Magnetické jevy v látkách a jejich podstata, látky dia-, para-, fero-, feri-, antifero- magnetické.

13.Tvrdá a měkká magnetika, materiály pro transformátory, záznamovou techniku, měniče aj.

14.Supravodivý jev a základní vlastnosti supravodičů, supravodivé materiály a jejich aplikace.

Osnova cvičení:

1.Harmonogram cvičení, bezpečnostní pravidla pro práci v laboratoři, úvod do laboratorních cvičení.

2.Vliv teploty na elektrickou vodivost polovodičů a vodičů.

3.Měření komplexní permitivity dielektrik.

4.Vliv frekvence magnetujícího pole na vlastnosti magnetik.

5.Vlastnosti krystalových mřížek, vzorové výpočty.

6.Vlastnosti vodičů a polovodičů, vzorové výpočty.

7.Vlastnosti dielektrik a magnetik, vzorové výpočty.

Cíle studia:

Seznámení se se základními materiálovými charakteristikami a pochopení jejich vlastností ve vztahu ke struktuře a chemickému složení.

Studijní materiály:

[1]Lipták, J., Sedláček, J.: Úvod do elektrotechnických materiálů, skripta ČVUT, Praha 2005

[2]Hampl, J., Lipták, J., Sedláček, J., Štupl, K.: Materiály pro elektrotechniku, skripta ČVUT, Praha 2000

[3]Lipták, J. Matuchová, M.: Fyzikální chemie, skripta ČVUT, Praha 1997

[4]Hampl, J.: Introduction to Electrical Materiále, skripta ČVUT, Praha 2006

[5]Jiles, D.: Introduction to the Electronic Properties of Materials, Chapman and Hall 1994

[6]Weidmann, G., Lewis, P., Reid, N.: Structural Materiále, Alden press London 1990

[7]Askeland, D.R., Phule, P.P.: The Science and Engineering of Materiále, Thompson/Cole, Pacifik Grove 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/12/57/p12570504.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1225706.html