Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aktuátory a malé stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B14AMS Z,ZK 5 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Princip, základní teorie a vlastnosti aktuátorů a malých elektrických strojů užívaných pro pohon domácích spotřebičů, ručního nářadí, mechanik počítačů, nahrávací a přehrávací zvukové i obrazové techniky, servomotory v automatizační technice a v dalších oblastech hromadného nasazení

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B14AMS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14AMS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy

2.Permanentní magnety v elektrických trojích - materiály, typy

3.Stejnosměrné stroje s permanentními magnety

4.Univerzální motor - konstrukce a jeho použití

5.Řízení otáček a elektromagnetická kompatibilita univerzálního motoru

6.Asynchronní motory na jednofázové síti, volba kondenzátoru, asynchronní servomotory

7.Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové s samonosným vinutím s elektrickou komutací

8.Řídicí jednotky motorů s pulzním výkonovým stupněm PWM

9.Základní parametry řídicích jednotek rychlosti DC a EC

10.Návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky, čidla otáček a řídící jednotky

11.Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení

12.Servopohony s permanentními magnety, microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů

13.Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu disku

14.Mikromotory a nanomotory, piezomotory, elektrostatické motory, lokomoce

Osnova cvičení:

1.Instruktáž o bezpečnosti práce, organizace cvičení - laboratoře

2.Určení parametrů modelu univerzálního motoru měřením

3.Měření charakteristik univerzálního motoru

4.Měření dvoufázového asynchronního motoru s kondenzátorem

5.Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza

6.Měření provozních charakteristik krokového motoru

7.Měření na pohonech MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy

8.Měření na pohonech MAXON charakteristiky rozběhu

9.Řízení pohonu po sběrnici RS-232 a CAN - spolupráce vice pohonů

10.Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu

11.Servopohon s permanentním magnetem - řízení rychlosti a polohy

12.Řízení servopohonů pomocí PLC - systému - modelová železnice

13.Pohony pro dálkově řízené modely - microserva

14.Řízení robota typu LEGO MINDSTORMS - Next Mindstorms NTX - zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Dr. Urs Kafader - Selection of high-precision microdrives CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006 ISBN 3-9520143-4-6

2.Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008 ISBN 978-3-9520143-5-6

3.Dr. Otto Stemme, Peter Wolf, - Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors - Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994

4.Francis H. Raven - Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-051341-4, 1995

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1224006.html