Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt magisterský v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M14TP1 Z 5 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Filozofie dimenzování elektrických pohonů, dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory a pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu, specifika frekvenčního řízení střídavých strojů, pohony s ventilátorovou charakteristikou a možné úspory elektrické energie, aplikace elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky), synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon), pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory, elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrické brzdění, spolehlivost a metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti, organizace výstavby, technická dokumentace a její členění

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14TP1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14TP1

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při cvičení, správné vyřešení a zpracování zadaných projektových úloh

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní filozofie dimenzování elektrických pohonů

2. Organizace výstavby, technická dokumentace a její členění

3. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory

4. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu

5. Specifika frekvenčního řízení střídavých strojů

6. Pohony s ventilátorovou charakteristikou a úspory elektrické energie

7. Příklady aplikací elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky)

8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením

- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

9. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací

- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

10. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)

- časové průběhy veličin, dimenzování komponent

11. Elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu

12. Pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory,

princip řízení otáček, napájecí měniče

13. Spolehlivost, základní názvosloví, metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti

14. Elektrické brzdění

Osnova cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, zadání projektu, výpočet příkladů

2. Výpočet příkladů, řešení zadaných projektových úloh

3. Exkurze do Cementárny Radotín

4. Exkurze do Teplárny Malešice

5. Exkurze do České televize

6. Exkurze do Vodárny Káraný

7. Exkurze do Čistírny odpadních vod Podbaba

8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením

- projektování na simulačním programu

9. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací

- projektování na simulačním programu

10. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)

- projektování na simulačním programu

11. Exkurze do České rafinérské Kralupy

12. Řešení zadaných projektových úloh

13. Exkurze do Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FELČVUT v Praze, Praha, 2007

3. Zeman, K., Peroutka, Z., Janda, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2004

4. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony střídavými motory a polovodičovými měniči,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1223906.html