Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikace a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B99KAM Z 5 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky. Tato oblast má mimořádně široký záběr poskytující studentům multidisciplinární (interdisciplinární) vzdělání. V prvé etapě studia je třeba umožnit studentům seznámení se s různými částmi a úkolem je populární a přístupnou formou informovat studenty o hlavních oblastech tohoto mimořádně širokého průmyslového a vědního odvětví a ukázat perspektivy jeho dalšího rozvoje. Oblast je pokryta pěti slaboproudými katedrami, které výukově i výzkumně zajišťují tuto oblast. Předmět má výrazně interdisciplinární charakter a ukazuje studentům již v úvodu studia širokou škálu možností uplatnění

absolventu v celé šíři IT, asistivních, biomedicínských a dalších

technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B99KAM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B99KAM

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje cvičící na poslední konzultaci předmětu. Podmínkou udělení je účast na všech konzultacích, úspěšné absolvování testu a vyplnění vstupní ankety. V případě neúčasti je třeba se omluvit, o uznání omluvy, resp. případné náhradě účasti, rozhoduje příslušný cvičící. Podrobnosti a materiály k předmětu jsou zveřejněny v systému MOODLE.

Osnova přednášek:

1.Úvod

2.Téma 1.: Od vysílače k přijímači - radiokomunikační přenosový řetězec, vedení, antény, šíření vln (K13117)

3.Téma 2.: Rádiové komunikační systémy - modulace, kódování, zpracování signálu, RF funkční bloky, vysílače, přijímače. Radar, navigace. (K13137)

4.Téma 3.: Perspektivy fixních a mobilních telekomunikačních síti (K13132)

5.Téma 4.: Nové pojetí a možnosti radiokomunikačních služeb a možnosti jejich zabezpečení (K13117)

6.Téma 5.: Elektronické obvody prostředek současné elektrotechniky (zesilovače, filtry, převodníky) typické aplikace (K13131)

7.Téma 6.: Senzory a aktuátory jako elektronická součástka a jejich využití (K13134)

8.Téma 7.: Lokální a globální datové sítě (K13132)

9.Téma 8.: Vybrané aplikace zpracování signálů (komunikace člověk-počítač, biologické signály) (K13131)

10.Téma 9.: Snímání a záznam zvuku, obrazu a videa, ozvučovací systémy, prostorová akustika, digitální fotografie, 3D obraz, digitální kino (K13137)

11.Téma 10.: Návrh plošných spojů a napájecí zdroje pro elektronické systémy (K13134)

12.Demonstrace praktických aplikací z oblasti komunikačních systémů

13.Demonstrace praktických aplikací z oblastí zákaznických obvodů, multimediální techniky, biomedicíny a asistivních technologií

14.Shrnutí a informace o programech a oborech studia na FEL

Osnova cvičení:

1.Úvod

2.Elektrotechnické minimum I. - seminář

3.Elektrotechnické minimum II. - seminář

4.Cvičení k tématu 1.(K13117)

5.Cvičení k tématu 2. (K13137)

6.Cvičení k tématu 3. (K13132)

7.Cvičení k tématu 4. (K13117)

8.Cvičení k tématu 5. (K13131)

9.Cvičení k tématu 6. (K13134)

10.Cvičení k tématu 7. (K13132)

11.Cvičení k tématu 8. (K13131)

12.Cvičení k tématu 9. (K13137)

13.Cvičení k tématu 10. (K13134)

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Introduction to EECS II. (C.G. Sodini, C.J. Terman, M.H. Perrot, H. Balakrishnan), MIT, USA, 2007

https://moodle.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B99KAM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1222306.html