Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M37DUP Z,ZK 4 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Výklad o všech družicových navigačních systémech minulých, existujících i budoucích. Pozornost se klade na pochopení výkladu studenty mimo obor radiotechnika. Pozornost je věnována laboratorním měřením a možnosti samostatného programování přijímače.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M37DUP

Požadavky:

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Princip činnosti družicových navigačních systémů.

2. Přesnost systémů.

3. Systém GPS I - konstelace, signály.

4. Systém GPS II - služby včetně NAVWAR.

5. Glonass - konstelace, signály a kmitočty.

6. Galileo I - konstelace, kmitočtová pásma.

7. Galileo II - přesnost, měření na více kmitočtech.

8. Galileo III - modulace a pžřenášená data, pilotní signály a jejich význam.

9. Systém Compass.

10. Příjem v obtížných podmínkách. Podpůrné (diferenční systémy). Asistované systémy.

11. Systémy QZSS, MSAS, GAGAN, EGNOS, WAAS.

12. Modernizace systémů a předpokládaná přesnost.

13. Aplikace systémů, chyby, WGS 84.

14. Předhled historických systémů: Transit. Tchayka, Rexstar, 601 a další. Vlastnosti, přednosti a nedostatky.

Osnova cvičení:

1. Měření zpoždění v radiotechnice.

2. Korelační funkce, vzorec, realizace, problém konečné doby integrace.

3. Signály pro dálkoměrná měření.

4. Signály pro dopplerovská měření.

5. Korelační funkce Goldových kódů.

6. Zabezpečení přenosu navigační zprávy (FEC). Hammingovy kódy.

7. Algoritmus výpočtu polohy. Linearizace rovnic polohy.

8. Přesnost určení polohy, přesnost měření vzdálenosti.

9. Přesnost určení polohy, matice směrových kosinů a DOP.

10. Přesnost měření času, přenos časové informace.

11. Programování experimentálního přijímače družicové navigace I.

12. Programování experimentálního přijímače družicové navigace II.

13. Měření s přijímačem v terénu, problémy obtížného příjmu.

14. Zápočet, časová rezerva.

Cíle studia:

Presenting problems related to satellinte navigation

Studijní materiály:

1. Parkinson, B.W., Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications: AIAA: Washington, 1996.

2. Misra, P., Enge, P.: Global Positiioning System. Ganga-Jamuna Press: 2004

3. Petrovski. I.: GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise Positioning 1st Edition, Cambridge University Press; 1 edition (May 31, 2014), ISBN: 1107035848

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=169
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1222206.html