Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zvuková technika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M37ZV2 Z,ZK 4 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Tento předmět se zabývá pokročilými tématy týkající se zvukové techniky v nahrávacích studiích, jmenovitě prostorovou akustikou, snímáním, záznamem a reprodukcí multikanálových signálů, zpracováním digitálních zvukových signálů, jeho vlivem na vnímání, optimalizací signálů z psychoakustického hlediska. Dále jsou uvedeny i měřicí metody v těchto oblastech.

Zapsaným studentům jsou další informace k dispozici na http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M37ZV2

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2

Jsou předpokládány základní vstupní znalosti problematiky (v rozsahu osnov A2M37ZVT, jehož absolvování však není bezpodmínečně nutné).

Pro získání zápočtu je nutné splnění všech úkolů zadávaných na cvičení a absolvování průběžných testů (podrobnosti v https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2).

Zkouška z odpřednášené látky má písemnou a ústní část.

Osnova přednášek:

1. Akustika uzavřených prostorů

2. Subjektivní a objektivní metody hodnocení akustiky prostoru

3. Metody úprav akustiky uzavřeného prostoru

4. Měřicí metody v prostorové akustice

5. Akustika malých prostor

6. Zvuková izolace prostoru

7. Důsledky diskretizace signálu na vjem zvuku, dithering

8. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů

9. Digitální záznam zvuku. Moderní záznamové formáty DVD a SACD

10. Magnetický analogový záznam zvuku

11. Mechanický a optický analogový záznam zvuku

12. Metody rekonstrukce a restaurace archivních zvukových záznamů

13. Vícekanálové snímání zvuku, jeho zpracování a reprodukce v prostoru, komprese vícekanálových záznamů

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Akustické pole v uzavřeném prostoru

3. Návrh akustických úprav

4. Akustická měření uzavřených prostorů

5. Exkurze do dozvukové komory

6. Auralizace - pomocná metoda návrhu v prostorové akustice

7. Subjektivní porovnání vícekanálových metod snímání zvuku

8. Analýza vlivu diskretizace zvukových signálů, signál nízké úrovně

9. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)

10. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace

11. Měření základních charakteristik záznamu zvukových signálů na CD, DVD a SACD

12. Parametry mechanického záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů

13. Parametry magnetického záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů

14. Prezentace výsledků, zápočtový test

Cíle studia:

Students acquite knowledge on room acoustics and audio signal processing, especially for sound reinforcement.

Studijní materiály:

Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005.

Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.

Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998.

Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997.

Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006

Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL/ALFA Praha 1980^

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1222106.html