Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Průmyslová elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M13PRE Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Elektronické součástky: rezistory, kondenzátorysoučástky s indukčností, transformátory. Polovodičové součástky,

Senzory VF generátory EMC

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M13PRE

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy

Osnova přednášek:

1. Elektronické součástky v zařízeních průmyslové elektroniky, rezistory

2. Kondenzátory.

3. Součástky s indukčností.

4. Elektromechanické součástky, spínače, konektory.

5. Vedení, součástky s rozloženými parametry

6. Polovodičové součástky

7. Vakuové součástky

8. Optoelektronické součástky.

9. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 1.

10. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 2.

11 Zpracování sinálů

12.Zařízení pro VF ohřev a VF plazmové technologie.

13.VF výkonové obvody.

14.EMC v průmyslové elektronice.

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost práce, výklad úloh 1. bloku.

2. Výklad úloh 1. bloku.

3. VF cívky.

4. Vlastnosti rezistorů a kondenzátorů při vysokých kmitočtech.

5. Nelineární rezistory.

6. Elektromechanické spínače

7. Vakuové součástky

8. Výklad úloh 2. bloku

9. Vlnovodné vedení

10. Senzory

11. Koaxiální vedené

12. Přizpůsobení VF generátoru

13. Filtry rušení a odrušovací filtry.

14.Hodnocení protokolů, zápočet.

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Studijní materiály:

1.Ryšánek, V. Technologie elektronických součástek. Praha: ČVUT. 1991

2.Papež, V. Technologie elektronických součástek , cvičení. Praha: ČVUT. 1995

3.Ďaďo,S.,Kreidl,M.:Senzory a měřicí obvody, Praha, ČVUT, 1996

4.Jenčík,J.: Technická měření, Praha, ČVUT, 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=273
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1219706.html