Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování dynamických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M14MDS Z,ZK 4 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Úkolem předmětu je naučit studenty sestavovat numerické modely nelineárních úloh z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, termodynamiky a jejich vzájemných kombinací. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab-Simulink.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14MDS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14MDS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.

1.Základní principy dynamiky tuhého tělesa.

2.Vektorová a analytická dynamika soustav těles.

3.Modelování vlivů pasivních odporů.

4.Modelování podmíněných vazeb.

5.Identifikace parametrů mechanických soustav.

6.Základní principy mechaniky tekutin.

7.Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.

8.Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.

9.Modelování nestacionárního proudění.

10.Modelování proudění v obecných silových polích.

11.Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.

12.Modelování oběhů tepelných strojů.

13.Experimentální metody v mechanice těles a kontinua.

Osnova cvičení:

1.Základy práce v prostředí Matlab-Simulink.

2.Pokročilejší techniky programování, zadání semestrální práce.

3.Model kyvadla s více stupni volnosti.

4.Model volné kladky na laně.

5.Model prokluzujícího vozíku se zavěšeným kyvadlem.

6.Zpracování naměřených dat, identifikace parametrů dynamického systému.

7.Model dynamického tlumiče.

8.Model letícího rotujícího míče.

9.Model letícího bumerangu.

10.Model U-trubice.

11.Model systému o několika propojených nádobách.

12.Model vodního trkače.

13.Model vznětového motoru.

Odevzdání semestrální práce, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.

[2]Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.

[3]Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.

[4]Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006

[5]Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.

[6]Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1217406.html