Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B32TPR KZ 3 0P + 3S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem. Výběrem tématu se student stává členem skupiny. Jeho úkolem je podílet se ve spolupráci se svými kolegy na vyřešení úkolu.

Požadavky:

Projekt je obhajován před komisí. Hodnocena je míra vyřešení zadaného úkolu týmem a individuální příspěvek studenta.

Osnova přednášek:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Osnova cvičení:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zpracování vymezeného odborného úkolu a nácvik týmové práce.

Studijní materiály:

Doporučenou literaturu určuje pedagogický vedoucí projektu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+9s

Další informace:
https://kme.fel.cvut.cz/projroot/index.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1216006.html