Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Občanské stavby (KZSŠ)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
528NS4 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Vývoj staveb, urbanistické vztahy, architektura a konstrukce staveb, provozní zásady, základní principy navrhování.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchače a vývojem a provozními a urbanistickými souvislostmi staveb školských, kulturních, zdravotních a sportovních.

Studijní materiály:

Skripta.-Občanské stavby-divadla, Občanské stavby-typologie občanských staveb, Občanské stavby-stavby zdravotnické, Občanské stavby-stavby pro tělovýchovu a sport, Občanské stavby-stavby zdravotnické, učebnice-Navrhování staveb I a II, literatura doporučená v rámci přednášek, Neufert-Navrhování staveb

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12102005.html