Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Marketingové strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16MAS Z,ZK 5 7+9s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Realizace marketingových principů na základě případů z praxe. Analýza marketingových strategií v různých tržních situacích. Volba strategické jednotky, situační analýza, použití metod strategické analýzy. Realizace principů tržní orientace firmy, flexibility a zvýšení konkurenční schopnosti. Ekonomické hodnocení marketingových opatření. Případové studie jsou zaměřeny na různé oblasti: produktová, sortimentní a servisní politika, cenová a kondiční politika, komunikační politika a distribuční politika. Převažuje týmová práce mimo vlastní výuku (příprava řešení a prezentace).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16MAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MAS

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Osnova přednášek:

1.Marketingové strategie, vytvoření 3-členných týmů

2.

3.Metody strategické analýzy

4.

5.Ansoffova matice výrobek/trh

6.

7.Kotlerovy strategie konkurenčního chování

8.

9.Porterova teorie konkurenční výhody

10.

11.Synergické strategie

12.

13.Implementace strategií

14.Závěrečné hodnocení

Osnova cvičení:

1.Marketingová strategie, vytvoření 3-členných týmů

2.Metody strategické analýzy, zadání případové studie

3.Prezentace vybraného týmu, soutěž, diskuze. Zadání nové studie.

4.dtto

5.dtto

6.dtto

7.dtto

8.dtto

9.dtto

10.dtto

11.dtto

12.dtto

13.dtto

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, C.H.Beck, Praha 2004

2.Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011

3.Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012

4.Tomek, G., Vávrová, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0

5.Meffert, H.: Marketing-Management. Grada, Praha 1996

6.Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001

7.David, F.R.: Strategic Management, Prentice Hall, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209906.html