Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16MAV Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Charakteristika současné průmyslové výroby. Tržní orientace a úloha výroby při zajištění marketingové koncepce firmy a konkurenční výhody. Komplexní standardizace, normativní základna řízení výroby, komplexní standardizace a uplatnění flexibility a konkurenční schopnosti ve výrobním podniku. Management nákupu, výroby a odbytu. Typologie systému výroby. Systém operativního řízení výroby. Integrované operativní plánování. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu, nákupu a zásob. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení. Řízení dodavatelského řetezce (Supply Chain Management).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MAV

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Osnova přednášek:

1.Management podniku a management výroby

2.Vztah marketingu a managementu výroby

3.Standardizace ve výrobním procesu

4.Standardizace výstupních a věcných vstupních prvků

5.Standardizace kombinací operativního řízení výroby

6.Význam standardizace z hlediska konkurenční schopnosti

7.Management a typologie systému

8.Operativní řízení výroby. Plánování odbytu

9.Plánování výroby

10.Plánování nákupu

11.Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu

12.Řízení nákupu a zásob

13.Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení

14.Řízení dodavatelského řetězce

Osnova cvičení:

1.Ekonomická stránka řízení výroby

2.Organizace výrobního procesu

3.Vztahy výroba, marketing, nákup

4.Standardizace výstupních prvků

5.Pohybové a časové studie

6.Analýza časových studií

7.Normování spotřeby materiálu

8.Stanovení pojistných zásob

9.Metody plánování výroby

10.Lhůtové plánování výroby, kapacity

11.Případová studie řízení výroby

12.Dtto

13.Závěrečný test

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby, Grada, Praha 2014

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby. a nákupu, Grada, Praha 2007

3.Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001

4.Tomek, G., Vávrová,V.: Střety marketingu, C.H.Beck, Praha 2004

5.Stevenson, W.J.: Operations Management, McGraw-Hill Inc, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209506.html