Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologie pro elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B13EKE Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů, odpadů a odpadních vod. Degradační působení znehodnoceného životního prostředí. Hospodaření s odpady. Prognózování ekologických dopadů.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat na ekologické téma prezentaci.

Osnova přednášek:

1.Ekologický pohled na provozní a výrobní prostředí.

2.Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.

3.Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.

4.Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.

5.Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.

6.Degradační působení provozního prostředí.

7.Korozní znehodnocování.

8.Fotochemická degradace.

9.Degradační působení prachu.

10.Degradační působení vlhkosti

11.Ekologie a jakost

12.Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).

13.Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.

14.Vztahy mezi ekologií a ekonomií.

Osnova cvičení:

1.Seznámení s programem cvičení, zadání semestrálních úkolů.

2.Video s ekologickou problematikou.

3.Video s ekologickou problematikou .

4.Video s ekologickou problematikou.

5.Metody zjišťování znečištění vnějších prostředí.

6.Metody pro monitorování vnitřních prostředí.

7.Software pro evidenci odpadů.

8.Software pro LCA.

9. Metody pro diagnostiku stárnutí izolačních systémů

10.Ukázky recyklačních technologii v elektrotechnice.

11.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

12.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

13.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

14.Zápočet.

Cíle studia:

Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí

Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

Studijní materiály:

1.Kudláček I. Ekologie průmyslu. Praha: ČVUT. 2002

2.Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002.

3.Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK

Poznámka:
Další informace:
http://martin.feld.cvut.cz/~kudlacek/EKP/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209306.html