Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obrazová technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M37OBT Z,ZK 6 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je věnován problematice multimediální techniky se zaměřením na snímání, zpracování a reprodukci obrazu. Zaměřuje se především na oblasti zahrnující měření fotometrických, radiometrických a kolorimetrických veličin, popis konstrukce objektivů, obrazových senzorů a displejů včetně jejich parametrů. Dále je předmět věnován problematice kinematografie, fotografie a dalších speciálních metod reprodukce obrazu, např. polygrafie a digitálního tisku. Studovaná problematika je doplněna o výklad pokročilých metod zpracování obrazu (předzpracování, komprese, rekonstrukce obrazu, apod.).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M37OBT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M37OBT

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Multimediální technologie a pozorující subjekt, digitální fotografie

2. Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění - hierarchie zpracování obrazu

3. Fotometrie, radiometrie, kolorimetrie

4. Objektivy, 2D přenosové funkce

5. Obrazové senzory

6. Obrazové displeje

7. Kinematografie, fotografie

8. Metody předzpracování obrazové informace - základní operace nad obrazem

9. Kompresní metody obrazu pro multimédia

10. Obrazové, AV formáty a kompresní standardy pro multimédia a počítačovou techniku

11. Polygrafie, digitální tisk

12. Metody rekonstrukce obrazu

13. Speciální optické zobrazovací systémy

14. 3D systémy - metody snímání a reprodukci, holografie, aplikace

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost

2. Základy zpracování obrazu v Matlabu - generování testovacího obrazce

3. Převodní charakteristika (LUT) a histogram

4. 2D konvoluce - filtrace a detekce hran

5. Interpolační metody - snímání barevného obrazu

6. Ztrátová komprese obrazu - JPEG, VQ

7. Metody rekonstrukce obrazu - potlačení šumu v obraze

8. Dírková komora jako zobrazovací systém

9. Měření modulační přenosové funkce (MTF) digitálního fotoaparátu

10. Měření převodní charakteristika digitálního fotoaparátu

11. Kalibrace snímacího řetězce (digitální fotoaparát, monitor, tiskárna, projektor)

12. Měření spektrální propustnosti fotografických filtrů

13. Fourierovská optika - 2D filtrace optickou cestou

14. Test, zápočty

Cíle studia:

Students learn principles and methods of scanning and reproduction of image and related signal processing

Studijní materiály:

[1] Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

[2] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

[3] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

[4] Goodman, J. W., Introduction to Fourier Optics, 3rd edition, Roberts&Company Pub., 2005.

[5] Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha, BEN-Technická literatura, 1997.

[6] Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích, Praha, BEN-Technická literatura, 1999.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37OBT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1208006.html