Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Semester project

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
E32SEM Z 5 4s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Tento předmět je určen jako příprava k řešení zadané diplomové práce (DP). Může se týkat vytvoření úvodní rešerše k DP, jejímž výsledkem by měla být komplexní aktuální bibliografická citace k dané problematice, nebo vytvoření jednodušších programových modulů, které budou částí složitějšího celku, nebo simulace vybraného problému, např. v Matlabu, či jednodušší technické realizace. Téma práce, které vypíše oborová katedra či katedry, úzce souvisí se studovaným oborem a s tematem zadané diplomové práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. ČSN 01 0197. Bibliografické citace. Vydavatelství norem. Praha: 1990.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12066304.html