Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Transmisssion systems 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
E32PSY2 Z,ZK 5 2+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Přenosové systémy II navazují na předmět Přenosové systémy I. Základní principy přenosu signálů a používaná zařízení se zde prezentují jako součásti rozsáhlé a rozprostřené telekomunikační sítě. Podrobně je probrána problematika SDH, její aplikace v transportní i přístupové síti.

Požadavky:

Vypracování zpráv o měření laboratorních úloh, vypracování samostatné práce, úspěšně absolvovaný test.

Osnova přednášek:

1. Vrstvový model transportních sítí

2. Optické sítě a hierarchie OTH

3. Síťové prvky SDH, obecný model

4. Monitorování výkonnosti přenosu

5. Zajištění spolehlivého provozu přenosových sítí

6. Ochrana a obnova přenosové sítě

7. Synchronizace přenosových sítí

8. Řízení a dohled síťových prvků

9. Řízení sítě (TMN)

10. Přístupové sítě, principy a rozhraní

11. Přístupové sítě, optické, metalické

12. Přístupové sítě rádiové, hybridní

13. Radiové přenosové systémy

14. Další rozvoj přenosových sítí

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost, rozvržení cvičení, zadání konstrukčního cvičení

2. Rozbor měřených zařízení.

3. Rozbor měřicích přístrojů

4. Měření pomocí analyzátoru PDH/SDH

5. Síťové prvky SDH

6. Konfigurace přípojky SHDSL

7. Diagnostika přípojky VDSL

8. Konfigurace stě SDH

9. Konfigurace synchronizace

10. Měření na signálu STM-1

11. Náhradní cvičení

12. Návrh sítě SDH, zadání samostatné práce

13. Konzultace k samostatné práci

14. Odevzdání samostatné práce, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Škop, M. - Petrásek, J.- Petrásek, M.: Synchronní digitální hierarchie a WDM. Skripta. Praha: ČVUT, 2001.

[2] Vodrážka, J. - Havlan. M.: Přenosové systémy 2. Skripta. Praha: ČVUT, 2004.

[3] Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupové síti. Skripta. Praha: ČVUT, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12066204.html