Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Switching systems 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
E32SSY2 Z,ZK 4 2+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předmětu Spojovací systémy 1 (SS1). Zabývá se detailněji digitálními spojovacími systémy a seznamuje s aplikacemi analogových i digitálních spojovacích systémů v sítích. Probírá strukturu a uspořádání síťových rovin veřejných sítí a návaznost na privátní sítě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled a vlastnosti spojovacích systémů v síti ČR

2. Digitální síť ČR, její vývoj

3. Řízení digitálních spojovacích systémů, signalizace v síti

4. Vlastnosti digitálního spojovacího systému EWSD

5. Vlastnosti digitálního spojovacího systému S12

6. Inteligentní síť, platforma, služby

7. Širokopásmová síť integrovaných služeb B-ISDN, služby

8. Přenos ATM, virtuální cesty, virtuální kanály

9. Uzly komutované sítě ATM, řešení spojovacích polí ATM

10. Signalizace v B-ISDN, rozhraní UNI, NNI

11. Konvergence hlasových a datových služeb

12. Uspořádání stávající smíšené sítě ČR, číslovací plány

13. Přenositelnost čísla, principy řešení

14. Podnikové sítě, vlastnosti, služby, signalizace

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnostními předpisy, práce v laboratoři a požadavky na předmět

2. Digitální spojovací systémy v síti - principy řízení sítě, směrování, signalizace, dohled

3. Signalizace, signální systémy CCITT č. 7, DPNSS/APNSS, Q-sig, DSS1

4. Exkurze do SPT Telecom - testovací ústředny EWSD, S12

5. Exkurze do Rádia Svobodná Evropa (RFE), pobočkový systém AT&T Definity G3

6. Místní sítě (koncentrátory, sdružovací zařízení, VTA) - přehled

7. Místní sítě - řešení sdružovacích zařízení a VTA

8. Místní sítě - řešení koncentrátorů

9. DRA 1900 - DECT/RLL

10. UTO - souběhová zařízení (směrové třídiče, sou- běhové registry, direktory) - přehled

11. UTO - řešení s směrovými třídiči a direktory

12. Přenášeče v analogových sítích - přehled. T-signalizace

13. Digitální pobočkové sítě. Virtuální sítě, centrex. Signalizace „D over B“

14. Závěrečné cvičení. Udílení zápočtu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Lojík, V. Spojovací technika. Skripta. Praha: ČVUT, 1986.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12066104.html