Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Prostředky datové komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
E32PDK Z,ZK 6 3+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět zahrnuje problematiku technických prostředků v oblasti dálkového přenosu dat. Zabývá se teoretickými přístupy technického uspořádání vlastních zařízení a příslušných datových rozhraní, měřením a diagnostikou datových okruhů, provozními aplikacemi i jejich technicko-ekonomickým zhodnocením.

Požadavky:

Viz osnova přednášek a cvičení

Osnova přednášek:

1. Datové terminály. Přehled komunikačních programů

2. Rozbor vlastností datového rozhraní I2

3. Datové měniče pro přenos v základním pásmu

4. Rozbor funkčních bloků telefonních modemů

5. Přehled vlastností modemů pro telefonní okruhy

6. Vytváření datových okruhů a jejich diagnostika

7. Sdružovací prostředky pro dálkový přenos dat

8. Prostředky lokálních datových sítí

9. Rozbor prostředků paketové komunikace

10. Paketové rozhraní X.25 - fyzická a spojová vrstva

11. Prostředky síťové vrstvy rozhraní X.25

12. Prostředky přístupu k paketové síti, paketizátory PAD

13. Prostředky v sítích integrovaných služeb ISDN

14. Datové služby v hostitelských i datových sítích

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři

2. Terminály a komunikační programy

3. Základní měřicí pomůcky a zařízení pro analýzu datových okruhů

4. Rozšířená diagnostika datových okruhů

5. Vlastnosti modemů - V.32, V.32bis, V.34

6. Výklad k cyklu úloh

7. Kontrolní písemná práce

8. Diagnostika datových spojení v ústředně Alcatel 4400 - laboratorní úloha

9. Datová komunikace ve veřejné telefonní síti - laboratorní úloha

10. Diagnostika datových okruhů - laboratorní úloha

11. Měření PAD, analýza datových okruhů - laboratorní úloha

12. Kontrola spektra reálného datového signálu - laboratorní úloha

13. Exkurze

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Svoboda, J., Šimák, B., Zeman, T.[1] Svoboda, J., Šimák, B., Zeman, T. Základy teleinformatiky. Praha: ČVUT, 2000.

[2] Pužman, J. Datové sítě a služby. Praha: ČVUT, 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12066004.html