Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Digital signal processing in telecommunications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
E32DZS Z,ZK 6 3+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na principy a metody digitálního zpracování signálů, počínaje diskretizací analogového signálu, užití integrálních transformací (Z, FT, DFT, FFT, DCT), číslicové filtrace, adaptivní filtrace až po metody nízkorychlostního kódování hovoru a obrazu. Důraz je kladen na využití těchto postupů při realizaci telekomunikačních zařízení s využitím signálových procesorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Převod analogového signálu na digitální

2. Integrální transformace

3. Implementace transformačních postupů

4. Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou

5. Návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou

6. Decimační a interpolační filtry

7. Šumové vlastnosti a stabilita číslicových filtrů

8. Architektury signálových procesorů

9. Adaptivní filtrace

10. Aplikace adaptivních algoritmů telekomunikacích

11. Digitalizace hovorového signálu

12. Parametrické metody kódování

13. Digitalizace rozhlasových signálů

14. Digitalizace obrazových signálů

Osnova cvičení:

1. Programové prostředky pro analýzu a syntézu diskrétních soustav

2. Základy práce s MATLABEM

3. Úloha 1: Integrální transformace (DFT, FFT, DCT)

4. Úloha 2: Analýza a syntéza číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou

5. Úloha 3: Analýza a syntéza číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou

6. Úloha 4: Decimační a interpolační filtry, převzorkování signálu

7. Vývojové prostředky pro realizaci digitálních soustav pomocí signálových procesorů

8. Základní příkazy instrukčního souboru signálových procesorů

9. Úloha 5: Návrh a simulace diskrétních systémů

10. Úloha 6: Realizace diskrétního systému

11. Úloha 7: Komprese hovorových signálů

12. Test

13. Úloha 8: Ověření vlastností realizovaného diskrétního systému

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Petrásek, M.- Prchal, P.- Škop, M. Digitální telekomunikační technika. Skripta.Praha: ČVUT, 1996.

[2] Marven, C.- Ewers, G. A simple Approach to digital signal processing. New York: John Wiley & Sons, inc., 1996.

Poznámka:

Pro samoplátce

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12063104.html