Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vývoj aplikací a DSP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M32VAD Z,ZK 5 14P + 6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se specializovanými partiemi digitálního zpracování signálu v komunikačním přenosovém řetězci s důrazem na zpracování obrazových signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M32VAD

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M32VAD

Požadavky:

Basics in the digital processing of one-dimensional signals regarding Sophocles J. Orfanidis: Introduction to

Signal Processing, free download via http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/

Osnova přednášek:

1. Digitální zpracování signálu v komunikačním přenosovém řetězci

2. Digitalizace obrazových signálů

3. Popis a reprezentace obrazových signálů

4. Architektury signálových procesorů, funkční bloky, CPU, registry

5. VLIW, instrukční soubor

6. Vývojové prostředky, Code Composer Studio, assembler, lineární assembler, C

7. Optimalizace kódu, Intrinsics, spolupráce CPU a EDMA, přerušení, paměti cache

8. Sumační transformace, DCT, KLT, DWT

9. Pokročilý návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou

10. Návrh 2-D a vícerozměrných filtrů

11. Filtrace obrazu, filtrace sekvencí obrazu, adaptivní filtrace

12. Komprese obrazu

13. Komprese sekvencí obrazu

14. Pokročilá metodika implementace algoritmů na DSP

Osnova cvičení:

1. Vývojová prostředí, Matlab, CCS

2. Vývojové prostředí CCS - pokračování

3. Matlab, vícerozměrné signály, DCT, KLT, DWT

4. Matlab, návrh FIR filtrů, návrh 2-D FIR filtrů

5. CCS, implementace konvoluce

6. CCS, implementace 2-D konvoluce

7. CCS, ozvěna, implementace potlačení ozvěny

8. CCS, implementace FFT

9. CCS, implementace DCT

10. CCS, implementace DTMF kodéru

11. CCS, implementace DTMF dekodéru

12. CCS, implementace adaptivního filtru

13. CCS, implementace detekce pohybu v ploše obrazu

14. CCS, implementace základních modulací, test

Cíle studia:

Students learn advanced methods in the digital filter design and implementation of selected algorithms using digital signal processors.

Studijní materiály:

1. Mitra, Sanjit K.: Digital Signal Processing, McGraw Hill 2007.

2. Smékal, Z. - Sysel, P.: Signálové procesory, Sdělovací technika. Praha 2006.

3. Chassaing, R. - Reay, D.: Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK (Topics in Digital Signal Processing), Wiley-IEEE 2008.

4. Materiály k výuce (Moodle)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M32VAD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1205006.html