Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Občanské stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
518NS3 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Provozní principy a současné realizace jednotlivých druhů staveb.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s vývojem a vývojovými směry jednotlivých druhů staveb.

Studijní materiály:

Skripta pro jednotlivé typologické druhy, Neufert-Navrhování staveb.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12028805.html