Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obytné budovy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
518NS2 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Plošné a prostorové nároky v bytových domech, provozní zásady

15118 NSI NAUKA O STAVBÁCH II

P_2+2 z, zk

přednášky

1/ Domácnost ? dům - domov

2/ Byt 1 ? místnost jako skladba míst

3/ Byt 2 ? byt jako skladba místností

4/ Rodinný dům ? vnější skladba, typy

5/ Bydlení z pohledu psychologa

6/ Bytový dům 1 ? skladba bytů

7/ Bytový dům 2 ? historie

8/ Socioekonomie bydlení

9/ Právo, ekonomika, systémy a předpisy

10/ Bydlení specifických skupin obyvatel

11/ Obytné soubory a velké stavby

12/ Low rise ? high density

13/ Trendy, extrémy, zajímavosti, životní zkušenosti

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s vývojem staveb pro bydlení a současnými trendy, hygienickými zásadami těchto staveb, atd.

Studijní materiály:

Stavby pro bydlení-Štípek, Paroubek, Navrhování staveb-Neufert

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12028705.html