Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy umělé inteligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4B33ZUI Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B33ZUI

Požadavky:

Témata probíraná v předmětu A0B01LGR.

Osnova přednášek:

1. Úvod do umělé inteligence.

2. Řešení problémů pomocí prohledávání.

3. Neinformované prohledávání.

4. Informované prohledávání - algoritmus A*.

5. Netradiční metody prohledávání.

6. Reprezentace znalostí a uvažování pomocí pravidlových systémů.

7. Úvod do řešení dvouhráčových her.

8. Logika a reprezentace znalostí.

9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.

10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti, Markovské modely nepřesného uvažování.

11. Markovské rozhodovací procesy.

12. Modální logika a její použití

13. Temporální logika a její použití.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Neinformované prohledávání stavového prostoru.

2. Informované prohledávání.

3. Algoritmus A*.

4. Řešení úloh s omezeními.

5. Hry dvou hráčů.

6. Hry dvou hráčů.

7. Genetické algoritmy a neurální sítě.

8. Opakování matematické logiky, rezoluční princip.

9. Nástroje automatického dokazování.

10. Markovské modely.

11. Markov Decision Process toolbox.

12. Modální logika -- příklady.

13. Temporální logika -- příklady.

14. Rezerva, zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je přehledově seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence.

Studijní materiály:

Stuart Russell and Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach,

Prentice Hall, Second Edition, 2003.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1201706.html