Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Testování a verifikace software

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4M33TVS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět představí matematické a teoretické základy nutné pro zvládnutí

problematiky testování software, včetně definic základních pojmů

(spolehlivost, korektnost SW systému atd.) Důraz bude kladen na

nástroje a techniky použitelné pro vyhodnocení korektnosti a kvality

SW systémů. První část předmětu se zabývá existujícími metodami pro

testování (metody černé a bílé skříňky, formální metody, funkční a

strukturální analýza), včetně metod pro redukci počtu testů a jejich

automatizaci.Druhá část předmětu se soustředí na metody pro formální

verifikaci SW systémů. Budou probrány formalismy pro popis dynamických

vlastností SW systémů (Z-notace, temporální logiky) a mechanismy pro

jejich automatickou verifikaci (model checking, theorem proving).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M33TVS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do testování a verifikace SW

2. Požadavky a specifikace na SW systém

3. Pojem chyby software, kategorizace chyb. Kritéria korektnosti a

použitelnosti.

4. Testování metodami černé, šedé a bílé skříňky

5. Efektivizace metod testování bílé skříňky. Strukturální

analýza. Invarianty a jejich omezení.

6. Statická a dynamická analýza. Analýza datových toků.

7. Integrační a zátěžové testy.

8. Formální specifikace programu: z-notace, temporální logiky

9. Verifikace metodami automatického dokazování

10. Automatická verifikace metodou model checking

11. Axiomatická a funkcionální verifikace

12. Verifikace distribuovaných a otevřených systémů

13. Nástroje pro testování a verifikaci SW

14. Otevřená témata v testování a verifikaci SW. Výhled do budoucna.

Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení, podmínky zápočtu

2. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

3. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

4. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

5. Zadání semestrální práce 1

6. Vypracování semestrální práce 1

7. Vypracování semestrální práce 1

8. Vypracování semestrální práce 1

9. Vypracování semestrální práce 1

10. Zadání semestrální práce 2

11. Vypracování semesterální práce 2

12. Vypracování semesterální práce 2

13. Vypracování semesterální práce 2

14. Udělení zápočtů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge

University Press, Cambridge,

UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008.

Systems and Software Verification: Model-Checking Techniques and Tools by

B. Berard, M. Bidoit, A. Finkel, and F. Laroussinie, Springer; 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1200506.html