Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Konstrukce a technologie mikropočítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M13KTM Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Průmyslové mikropočítače, pracovní prostředí, napájení, technologie součástek, pouzdra, chlazení, připojování, plošné spoje, montáž, konektory, záznamová média, vstupní a výstupní zařízení pro PC a pro průmyslové řízení, ochrana proti nepříznivým vlivům prostředí, ergonomie, spolehlivost, bezpečnost, EMC, testování, řízení kvality.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Získání zápočtu je podmíněno prezentací a odevzdáním referátu a úspěšným absolvováním testu. Podrobnosti viz stránky předmětu na http://k313.feld.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Provedení mikropočítačů, různá pracovní prostředí

2.Napájecí zdroje, zálohování

3.Druhy plošných spojů, základní druhy součástek, montáž

4.Propojovací prostředky (vodiče, světlovody)

5.Přídavná zařízení: Paměti - druhy, aplikace

6.Přídavná zařízení: HDD, FDD, CD, jiné

7.Zařízení pro komunikaci s obsluhou (displeje, klávesnice)

8.Vstupní HW - snímače čárkového kódu aj.

9.Výstupní HW - tiskárny, souřadnicové zapisovače aj.

10.Vstupní a výstupní zařízení pro spolupráci s technologickým procesem

11.Ochrana zařízení před nežádoucími vlivy. Ergonomie

12.Spolehlivost HW. Souvislost s normami řady ČSN ISO 9000

13.Metodika zkoušení a testování HW a SW

14.Technologie programování, jakost SW

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, zadání samostatné práce. Bezpečnost

2.Měření parametrů energie odebírané výpočetní technikou, EMC

3.Měření na UPS

4.Plošné spoje

5.Konektory

6.Měření na akumulátorech

7.Práce s elektrostaticky citlivými součástkami

8.Konstrukční řešení průmyslových počítačů, chlazení

9.Záznamová média

10.Technologie tiskáren

11.Kvalita tisku, měření na monitorech

12.Prezentace samostatných prací

13.Prezentace samostatných prací

14.Zápočet

Cíle studia:

Orientace v možných vlivech různých prostředí na činnost a provedení mikropočítačů a jiných elektronických zařízení. Získání přehledu technologií ovlivňujících správnou činnost a spolehlivost elektronických zařízení, jako jsou technologie propojování, kontaktování, krytí, provedení desek s ploštnými spoji, napájení a zálohování, včetně technologií pro interakci s obsluhou.

Studijní materiály:

1. Hardware - velký kniha. Grada 2005

2. Mach, P., Skočil, Vl., Urbánek J.: Montáž v elektronice, vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=82
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1200206.html