Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační systémy pro pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M14KSP Z,ZK 5 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled, základy sériové komunikace, topologie počítačové sítě, bod-bod, sběrnice, kruh, způsoby přístupu na sběrnici, master-slave, peer-to-peer, CSMA/CD, CSMA/CR, adresované vysílání, veřejné vysílání, přenosová rychlost, synchronní a asynchronní přenos, přenosové pásmo, přenos synchronizační informace, vkládání bitů, vkládání znaků, modulace, kódování bitu, rámec, přenosový protokol, režie protokolu, zabezpečení přenosu, nepotvrzovaná a potvrzovaná komunikace, přenosová media a přenosová prostředí, model OSI a jiné modely komunikačních vrstev. Přehled průmyslových komunikačních technologií používaných v pohonech a jejich vlastností, UART, USART, ProfiBus, HDLC, SDLC, Bitbus, LIN bus, CAN bus, CANOpen, LonWorks, EIB/KNX, Ethernet, TCN-MVB/WTB, Microwire, SPI, I2C, USB. Programování přenosových služeb a jejich začlenění do celkové architektury programu řídicího počítače.Vývojové prostředky pro komunikace, ladění komunikačních služeb, monitorování a protokolování. Odolnost proti rušení, kabeláž a konektory

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14KSP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14KSP

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1. Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled

2. Sériová komunikace, topologie počítačových sítí, přístup na sběrnici

3. Adresované a veřejné vysílání, přenosová rychlost, přenosové pásmo

4. Synchronní a asynchronní přenos, synchronizace přenosu, kódování bitu

5. Přenosový protokol, zabezpečení přenosu, přenosová media a přenosové prostředí

6. Model OSI a jiné modely komunikační architektury

7. Přehled průmyslových komunikačních technologií v pohonech a jejich vlastnosti

8. UART, USART, ProfiBus

9. HDLC, SDLC, Ethernet

10. CAN, LIN, CANopen, LonWorks

11. TCN - MVB/WTB

12. Microwire, SPI, I2C, USB

13. Přenosové služby, vývojové prostředky pro komunikace

14. Odolnost proti rušení, kabeláž, konektory

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů , bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, MPLAB IDE

2. MPLAB IDE, simulátor pic18F a C18, UART

3. UART, vysílání TXD pomocí přerušení

4. UART, příjem RXD pomocí přerušení

5. UART, protokol, vysílání zprávy

6. UART, komunikace pomocí zpráv, průběžné dekódování

7. SPI, vysílání TXD

8. SPI, vysílání a příjem, meziprocesorová komunikace

9. I2C, vysílání zprávy

10. I2C, vysílání a příjem zprávy, komunikace mezi bloky

11. CAN, protokol, typy rámců, přístup na sběrnici, veřejné vysílání

12. CAN, meziprocesorová komunikace, CAN driver

13. LonWorks, protokol a meziprocesorová komunikace, demo

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.

[2] http://www.can-cia.de/

[3] http://www.echelon.com

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1200006.html