Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Svařování a pájení v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B13SPE KZ 4 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13SPE

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.

2. Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.

3. Svařování elektrickým obloukem. Přídavné materiály, svařovací elektrody.

4. Svařování v ochranné atmosféře.Metody MAG, MIG, WIG.

5. Svařovací zdroje pro obloukové svařování.

6. Odporové a vysokofrekvenční svařování.

7. Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.

8. Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.

9. Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.

10. Metody pájení v elektrotechnice a elektronice. Diagnostika a vady pájených spojů.

11. Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.

12. Lepení. Svařování plastů.

13. Automatizace svařovacích procesů.

14. Exkurze automatizovaného svářecího pracoviště.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost při svařování a pájení.

2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.

3.Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.

4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.

5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.

6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.

7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.

8. Studium struktur na mikroskopech.

9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.

10. Nedestruktivní zkoušky.

11. Koutový svar,ocel.

12. Svařování v ochranné atmosféře argonu.

13. Zápočtový svar.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů.

Studijní materiály:

[1]J.Hampl, J. Lipták, J. Sedláček,V.Bouda: Materiály pro elektrotechniku, skripta ČVUT, Praha, 2000

[2] Bouda,V., Mach, P., Hampl, J.: Properties and Processing of Materials. ČVUT 1999

[3]Lancaster, J.: Welding Metallurgy AP - Woodfead Publ.Ltd., 1999

[4]Technologie svařování a zařízení, ZEROSS, Ostrava, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/12/57/p12576004.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1198006.html