Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologie materiálů a procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M13EMP Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Osnova přednášek:

1. Ekologie a výrobní procesy.

2. Ekodesign.

3. LCA (Live Cycle Assessment).

4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.

5. Čistší produkce a formy její aplikace.

6. Recyklace produktů a el. výrobků.

7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.

8. Konstrukční řešení.

8. Předběžné povrchové úpravy.

10.Povrchové úpravy kovovými povlaky.

11.Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.

12.Ochrana organickými povlaky.

13.Kontrola jakosti povrchových ochran.

14.Úprava prostředí, dočasná ochrana.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.

2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

5. Ideový rozklad zadaného výrobku.

6. Ideový rozklad zadaného výrobku.

7. Seznámení se s programem GaBi.

8. Seznámení se s programem GaBi.

9. Práce na projektu.

10.Práce na projektu.

11.Prezentace semestrální práce.

12.Prezentace semestrální práce.

13.Prezentace semestrální práce.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Studijní materiály:

Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002.

Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK

Mikoláš J. , Řezníček B.: Ekologické hodnocení a navrhování procesů, SNTL 1992

Remtová K.: Cesty k čistší produkci a spotřebě, VŠE 1994

Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT 2005

Kreislová K.: Dočasná ochrana, SVUOM s.r.o. 2008 ISBN 978-80903933-2-5

Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 2009

Kudláček I., Weinzettel J, Rokos P.: LCA elektrotechnického výrobku, SVUOM s.r.o. 2009 ISBN 978-80-903933-2-5.

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13EMP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1195506.html