Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výkonové součástky a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B13VST Z,ZK 6 14KP+6KL česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika 1 pro EEM (AD1B02FY1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

První třetina semestru je věnována vybraným aplikacím laserového svazku, elektronového svazku a plazmatu v elektrotechnice, indukčnímu a dielektrickému ohřevu a technice fast prototyping (3D tisku). Další část semestru je věnována výkonovým polovodičovým součástkám z hlediska jejich funkce a výroby a v poslední části semestru se student seznámí s výrobou vinutí elektrických strojů, jeho sušením a impregnací, s výrobou metalických kabelů a vodičů a s uspořádáním výrobních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Lasery a laserový svazek jako technologický nástroj. Aplikace laserového svazku

2. Zdroje elektronového svazku, el. svazek jako technologický nástroj. Technologie využívající plazmatu

3. Indukční a dilelektrický ohřev.

4. Fast (Rapid) prototyping. 3D tisk.

5. Úvod

6. Diody.

7. Tranzistory.

8. Tyristory

9. FET.

10. IGBT.

11. Základy technologie a výroby vinutí.

12. Technologie sušení a impregnace.

13. Technologie silových vodičů a kabelů.

14. Výrobní systémy v elektrotechnice a jejich uspořádání. Ekodesign.

Osnova cvičení:

1.Organizace výuky. Bezpečnost v laboratoři. Objasnění 1. skupiny úloh.

2.Realizace I. skupiny úloh.

3.Realizace I. skupiny úloh.

4.Realizace I. skupiny úloh.

5.Realizace I. skupiny úloh.

6.Realizace I. skupiny úloh.

7.Realizace I. skupiny úloh.

8.Realizace II. skupiny úloh.

9.Realizace II. skupiny úloh.

10.Realizace II. skupiny úloh.

11.Realizace II. skupiny úloh.

12.Realizace II. skupiny úloh.

13.Realizace II. skupiny úloh.

14.Zápočet.

I. skupina úloh

Impregnační procesy, měkké pájení v elektronice, spojování silových kabelů, připojování vodičů. Vrtání a kontrola DPS, vytváření tenkých vrstev ve vakuu.

II. skupina úloh

Měření teplotní závislosti propustných a závěrných charakteristik diod a tyristorů, měření závěrného zotavení diod, statické parametry tranzistorů, dynamické parametry tranzistorů, přechodné děje při spínání.

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními typy technologických procesů užívaných v elektrotechnických výrobách a se základními typy výkonových elektronických součástek a jejich vlastnostmi.

Studijní materiály:

1. Webovské stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST

2. Schaaf, P.: Laser processing of materials. Springer. 2012

3. Plasma processing, Hephaestus books, 2011

4. Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuremann, U., De Doncker, R.: Semiconductor power devices. Springer, 2011

5. Benda, V., Papež, V.: Komponenty výkonové elektrotechniky, skripta ČVUT 2005

6. Sze, S.M, Lee, M.K.:Semiconductor devices-physics and technology. John Wiley, 2012

7. Schenk, F.: Jak se dělá kabel. Elektro, č. 7, 2011

8. Jirsa, M.:Supravodiče - hit blízké budoucnosti. Otevřená věda [online].

9. http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C2Seminare/MultiObSem/005.pdf

10. Koblížek V. a kol.: Technologické procesy - laboratorní cvičení 1 a 2, ČVUT Praha 2001

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1195206.html