Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Logika a grafy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B01LGR Z,ZK 6 21+6 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B01LGR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B01LGR

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelné formule.

2. Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, Booleovský kalkul.

3. Rezoluční metoda ve výrokové logice.

4. Predikátová logika, formalizace vět, syntakticky správné formule.

5. Interpretace predikátové logiky, sémantický důsledek a tautologická ekvivalence.6

6. Rezoluční metoda v predikátové logice.

7. Grafy neorientované a orientované, základní pojmy.

8. Souvislost, stromy, kostry, kořenové stromy.

9. Silná souvislost, acyklické grafy.

10. Eulerovy grafy a jejich aplikace.

11. Hamiltonovy grafy a jejich aplikace.

12. Nezávislé množiny, kliky v grafy.

13. Vrcholové a hranové barvení grafu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelné formule.

2. Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, Booleovský kalkul.

3. Rezoluční metoda ve výrokové logice.

4. Predikátová logika, formalizace vět, syntakticky správné formule.

5. Interpretace predikátové logiky, sémantický důsledek a tautologická ekvivalence.6

6. Rezoluční metoda v predikátové logice.

7. Grafy neorientované a orientované, základní pojmy.

8. Souvislost, stromy, kostry, kořenové stromy.

9. Silná souvislost, acyklické grafy.

10. Eulerovy grafy a jejich aplikace.

11. Hamiltonovy grafy a jejich aplikace.

12. Nezávislé množiny, kliky v grafy.

13. Vrcholové a hranové barvení grafu.

14. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Demlová, M., Pondělíček, B.: Matematická logika, ČVUT Praha, 1997.

[2] Velebil, J.: Úvod do logiky, ke stažení na stránkách J. Velebila

[3] J. Matoušek, J., Nešetřel, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Nakladatelství Karolinum, 2000.

[4] Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, Academia 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1195106.html