Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Perspektivní technologie v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B13PTE Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vybrané materiály a technologie poskytující nové vlastnosti a možnosti uplatnění

elektrotechnických výrobků. Supravodivé materiály,speciální polymerní struktury v čisté nebo kompozitní formě, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní polymery, materiály na bázi nanočástic. Vybrané druhy svazkových technologií a jejich aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13PTE

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1.Nové trendy ve využití materiálů

2.Diagnostické metody pro materiály nové generace

3.Vlastnosti a chování látek při nízkých teplotách

4.Princip supravodivosti, vysokoteplotní supravodiče (HTS)

5.Výroba supravodivých materiálů a komponent

6.Aplikace supravodivosti

7.Polymerní struktury s ohledem na jejich speciální vlastnosti

8.Kompozitní materiály a jejich uplatnění

9.Inteligentních polymery a jejich uplatnění

10.Organické polovodiče

11.Nanostruktury a specifika jejich chování

12.Uplatnění nanostruktur v el. výrobcích

13.Svazkové technologie

14.Aplikace laseru pro záznam informace

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, bezpečnost práce. Zadání individuálních témat.

2.Ukázky zařízení a měření při kryogenních teplotách

3.Měření parametrů bezfrikčního ložiska na bázi HTS

4.Měření kritických teplot vybraných druhů HTS

5.Video - nanostruktury, nanotechnologie

6.Ukázky a měření plastových komponentů

7.Pájení v ochranné atmosféře

8.Lepené vodivé spoje

9.Zkoušení, měření parametrů vzorků propojovacích struktur

10.Ukázka a měření LCD

11.Prezentace individuálních referátů - část 1.

12.Prezentace individuálních referátů - část 2.

13.Prezentace individuálních referátů - část 3.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Seznámit studenty s novými materiály a technologiemi a jejich použitím v elektrotechnických výrobcích

Studijní materiály:

1.Odehnal,M.: Supravodivost a jiné kvantové jevy, Akademia, Praha, 1992

2.Hill, T.: Production Operations Management, Cambridge, 1991

3.Mach, P., Skočil, Vl., Urbánek, J.: Montáž v elektronice, ES ČVUT, Praha,2001

4.Kuba, J., Mach, P.: Technologické procesy, Skriptum -ES ČVUT, Praha,2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=445
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1194606.html