Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení komunikačních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M32RKP Z,ZK 5 14P + 6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět Řízení komunikačních procesů seznamuje s přehledem principů řešení spojovacích systémů. Obsahuje řešení spojovacích polí, řízení systémů a přehled signalizací pro řízení spojování jak v ústřednách, tak i v sítích. Zaměřuje se jak na digitální spojovací systémy s komutací okruhů tak i s přepojováním paketů. Obsahuje také základní informace o konvergenci hovorových a datových sítí a služeb včetně principu funkce sítí nové generace s návazností na koncepci inteligentní sítě a na její služby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M32RKP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M32RKP

Požadavky:

1.100% účast na laboratorních cvičeních (v případě omluvené neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).

2.Odevzdání vypracovaných zápisů z jednotlivých laboratorních úloh.

Osnova přednášek:

1.Telekomunikační síť. Spojovací systém. Řídicí systém a spojovací výstroj. Princip řízení spojovacího systému. Generace spojovacích systémů. Softswitch.

2.Řídicí prvky spojovacích systémů. Řídicí systémy centralizované, decentralizované a distribuované. Programové řízení. Rozdělení programového vybavení. Příklady spojovacích systémů.

3.Spojovací výstroj - spojovací pole, účastnické sady, přenašeče, tónová zařízení, testovací a diagnostické obvody. Linkové kódy.

4.Číslovací plány telekomunikačních sítí. Struktura národní sítě ČR. Přenositelnost čísla a další služby liberalizovaných telekomunikací.

5.Signalizace ve spojovacích systémech. Analogové, CAS a CCS. Stručný přehled analogových signalizací U, P, K/MFC, E&M a dalších.

6.Signalizace CCS. Signální systémy DSS1, Q-sig, DPNSS.

7.Signalizace SS7 - část MTP L2 a L3, protokoly ISUP, SCCP, TCAP, INAP.

8.IP telefonie, pricipy, scénáře. Kvalita IP služeb, její zajištění a hodnocení.

9.Přehled VoIP protokolů. Protokol SIP, první část.

10. Protokol SIP, 2. část.

11.Inteligentní sítě (IN). Definice, implementace, spoušťové body a jejich specifikace.

12.Sítě nové generace (NGN). IMS. Definice, vlastnosti, principy, použítí. Konvergence se stávajícími sítěmi.

13.Postprocesing telekomunikačního provozu. Druhy billingu (účtování), způsoby záznamu a přenosu dat z ústředen do účtovacích center. CDR a jejich další využití.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, bezpečnostní předpisy pro práci v laboratoři.

2.Analýza datového/telefonního provozu

3.Protokolová výbava telefonních sítí

4.Služby v telefonní síti

5.Exkurse do firmy GTS - veřejné telekomunikační systémy a sítě

6.Lab č. 1: Měření na analogové přípojce

7.Lab č. 2: IMS - analýza komunikace

8.Lab č. 3: SS7 - analýza signalizace

9.Lab č. 4: QoS - vliv zpoždění na kvalitu hovoru

10.Lab č. 5: SIP - analýza signalizace, konfigurace sw ústředny

11.Lab č. 6: VoIP brány - konfigurace

12.Lab č. 7: IP telefony - provisioning

13.Náhradní cvičení

14.Zápočet

Cíle studia:

Student je schopen porozumět principům a řešením spojovacích systému a služeb.

Studijní materiály:

[1]Lojík, V. Digitální spojovací zařízení. Praha: ČVUT, 2002.

[2]Vozňák, M. Spojovací systémy, 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, únor 2009, ISBN 978-80-248-1961-7

[3]Strnad, L. Úzkopásmové a širokopásmové sítě. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003

[4]Baloun, J - Bezpalec, P. - Strnad, L. Uživatelské rozhraní ISDN. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M32RKP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1192706.html