Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Plánování a provozování sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B32PPS Z,ZK 6 14P + 6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32PPS

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné obhájení semestrálního práce.

Zkouška je písemná i ústní. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Definice pojmu telekomunikace. Vývoj telekomunikací.

2. Liberalizace telekomunikačního trhu

3. Telekomunikační legislativa - státní správa v telekomunikacích.

4. Telekomunikační legislativa - regulace v telekomunikacích.

5. Telekomunikační legislativa - normalizace v telekomunikacích.

6. Telekomunikační služby.

7. Trh telekomunikačních služeb.

8. Řízení telekomunikačních sítí a služeb.

9. Procesní rámec ITIL

10. Další vybrané procesní rámce

11. Základy plánování telekomunikačních sítí.

12. Základy návrhu telekomunikačních sítí.

13. Podnikatelské plánování telekomunikačního provozovatele.

14. Rezervní přednáška.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání prezentace.

2. Kalkulace návratnosti investic do telekomunikačních zařízení.

3. Řízení změn v telekomunikacích.

4. Struktura a aktivity tlk provozovatele

5. Odborná exkurze

6. Procesní řízení - úvod do problematiky

7. Modelování podnikových procesů

8. ITIL Incident Management / Problem Management

9. ITIL Change Management

10. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace I.

11. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace II.

12. Projekční činnost v telekomunikacích I.

13. Projekční činnost v telekomunikacích II.

14. Rezervní cvičení.

Cíle studia:

Student pochopí souvislosti mezi technikou, trhem a legislativou, na jejichž vyváženém vztahu je v současnosti založeno úspěšné provozování telekomunikačních sítí. Student získá dovednosti, které využije v provozní praxi.

Studijní materiály:

[1] Green, H.J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. 768 s. ISBN 0-07-145222-2

[2] Schoening, H.M.: Business Management of Telecommunications. 1. vyd. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2005. 683 s. ISBN: 0-13-098388-8

[3] Jones, N.V.: Telecommunications Management. 1. vyd. College Station, TX, USA: Virtualbookworm.com Publishing, 2004. 300 s. ISBN 1-58939-619-7

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1192506.html