Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Datové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B32DAT Z,ZK 5 14P + 6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy komunikace v různých datových sítích. Cílem předmětu je poskytnout stručný náhled na protokolovou komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí podle jednotlivých vrstev RM-OSI modelu. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace TCP/IP v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci skutečné datové sítě v podmínkách laboratoře pomocí reálných zařízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B32DAT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32DAT

Požadavky:

1. 100% účast na laboratorních cvičeních (v případě omluvené neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).

2. Odevzdání vypracovaných zápisů z jednotlivých laboratorních úloh.

Osnova přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, historický vývoj.

2. Způsoby komunikace, modely, RM OSI, RM TCP/IP.

3. Aplikační protokoly - socket, web, telnet

4. Systém doménových jmen a el. pošta - DNS, e-mail

5. Přizpůsobovací protokoly - TCP, UDP

6. Směrovací protokoly v datových sítích

7. Struktura IP datagramu, funkce, verze, vlastnosti.

8. Adresace v IP síti, rozdělení do tříd, masky, překlady adres.

9. Princip síťového překladu adres, NAT

10. Moderní přístupy do datových sítí

11. Lokální datové sítě, koncept virtuálních LAN sítí - VLAN.

12. Technologie Ethernetu, verze, přístupové metody.

13. Sítě WAN (FR, MPLS, VPN, PPP).

14. Další směry vývoje datových sítí

Osnova cvičení:

1.Opakovaní základních pojmů z oblasti datových sítí, BOZP

2.Zařízení v Labu. Produkty Cisco, sw analyzátor Wireshark

3.LAN - používaná media, parametry, měření.

4.LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+

5.LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+

6.LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.

7.LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.

8.LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.

9.LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.

10.LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.

11.LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.

12.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

13.LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

14.Zápočet, náhradní měření.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Studijní materiály:

[1]Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.

[2]Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

[3]Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

[4]Bárta, J. Úvod do počítačových sítí. Nakladatelství Kopp, 1995.

[5]Šmrha, P., Rudolf, V. Internetworking pomocí TCP/IP. Nakladatelství Kopp, 1995.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B32DAT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1192206.html