Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4M14BP3 Z 0 2+2j česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět zajišťuje pro studenty programu Otevřená informatika opakované Základní školení BOZP a seznamuje je s elektrickými riziky oboru. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL v souladu s platným Příkazem děkana číslo 1/2007.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD4M14BP3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M14BP3

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Účast na přednášce a na cvičení

Písemné přezkoušení (test)

Osnova přednášek:

1.Opakované Základní školení BOZP podle předlohy „Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“.

2.Rizika a příčiny úrazů elektrickým proudem.

3.Elektromagnetická kompatibilita v oblasti informační techniky. Ochrany před nebezpečným dotykem, zkratem, přetížením a přepětím.

Osnova cvičení:

Procvičení přednášené látky v souladu s platným Příkazem děkana číslo 1/2007

1.Diskuse k problematice ZŠ BOZP, rizik a příčin úrazů elektrickým proudem.

2.Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace.

3.Záznam do zvláštního razítka v indexu.

4.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006.

2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 2j+2j

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1189506.html