Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přenosové systémy a sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B32PSS Z,ZK 6 14P + 6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Komunikační prostředky a spoje jsou prezentovány jako součásti rozlehlých sítí. Hlavní pozornost je věnována optickým prostředkům v páteřních sítích. Vedle vlastního přenosu a sdružování toků se předmět zabývá spolehlivostí přenosu, rozvodem taktu, řízením, monitorováním a návrhem sítí. Studenti si formou projektu, ve kterém provedou modelový návrh přenosové sítě, prakticky ověří získané teoretické poznatky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B32PSS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32PSS

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: realizace a zpracování všech laboratorních a kalkulačních úloh, odevzdání samostatné práce, v zápočtovém týdnu. Náhradní termín pro získání zápočtu - první týden zkouškového období.

Hodnocení u zkoušky: 30% hodnocení ze cvičení, 30% samostatná práce, 40% vlastní zkouška.

Osnova přednášek:

1.Telekomunikační sítě, rozdělení, způsoby komunikace, PCM30/32 jako základ digitálních telekomunikačních sítí.

2.Zajištění kvality pro různé typy služeb, parametry kritické u paketových sítí, plány přenosových parametrů.

3.Spojovací systémy, sítě integrovaných služeb (ISDN), konvergence sítí (ATM, NGN), principy řízení komunikačních procesů.

4.Hierarchie přenosových systémů s časovým multiplexováním (TDM), synchronní digitální hierarchie (SDH).

5.Optické přenosové systémy s vlnovým multiplexováním (CWDM, DWDM), optická hierarchie (OTH).

6.Síťové prvky, koncové, vydělovací a rozbočovací muldexy a jejich praktické použití, využití přenosových sítí pro Ethernet.

7.Vrstvové modely přenosových sítí, služební komunikace, analýza výkonnosti přenosu, sledované parametry.

8.Topologie sítě, úrovně sítě, subsítě, návrh přenosové sítě, použití teorie grafů.

9.Zajištění spolehlivosti přenosu, zálohování, ochranné přepínání, kruhové sítě, kalkulace spolehlivosti.

10.Hierarchie rozvodu taktu, synchronizace sítí, synchronizační plán, nastavení synchronizace síťových prvků.

11.Řízení síťových prvků, řízení sítě (TMN), správa, konfigurace a monitorování.

12.Přenosové systémy v přístupové síti (rozdělení sítí FTTx), pasivní optické sítě PON a kalkulace jejich útlumové bilance.

13.Další rozvoj přístupových sítí s rychlostmi 10 Gbit/s a výše. Další rozvoj páteřních sítí s rychlostmi 100 Gbit/s a výše. Opticky přepínané sítě, optické přepojování paketů.

14.Příklady řešení přenosových sítí pro energetiku a datová centra.

Osnova cvičení:

1.Základní pojmy, bezpečnost práce v laboratoři.

2.Subjektivní hodnocení kvality hovorového signálu. Kalkulace dle plánu přenosových parametrů telefonní sítě.

3.Základní komponenty přenosového řetězce. Parametry optického rozhraní. Kalkulace útlumové bilance optického spoje.

4.Cyklus laboratorních úloh - Vytváření okruhů v síti SDH - použití analyzátoru E1

5.Cyklus laboratorních úloh - Konfigurace synchronizace SDH sítě

6.Cyklus laboratorních úloh - Analýza přenosu Ethernet over SDH

7.Cyklus laboratorních úloh - Měření v optické přístupové síti

8.Rozbor zadání samostatné práce - návrh sítě

9.Rozbor řešení samostatné práce - návrh topologie sítě

10.Cyklus laboratorních úloh - Měření na DWDM multiplexoru

11.Konzultace k samostatné práci

12.Konzultace probírané problematiky a náhradní cvičení

13.Odevzdání samostatné práce

14.Zápočet

Cíle studia:

Studenti získají přehled o technologiích používaných v přenosových sítích. Naučí se navrhovat, konfigurovat a testovat přenosové systémy a sítě.

Studijní materiály:

[1] Vodrážka, J., Havlan, M.: Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH, OTH, jejich návrh a měření. Vydavatelství ČVUT. Praha 2008.

[2] Caballero, J. M.: Installation and maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL and synchronization networks. Artech House Publishers, Boston 2003.

[3] Škop, M. a kol.: Synchronní digitální hierarchie SDH a WDM, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1189006.html