Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP55PKP ZK 2 2+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Studium metodiky a získáním praktických zkušeností s řešením problémů, před kterými stojí biomedicínský inženýr v praxi: Pozice BM inženýra při výzkumu a v klinické praxi. Animální a klinické experimenty - metodika, vedení, vyhodnocování a statistické metody nejčastěji používané v lékařství, etické aspekty. Termodynamika směsí plynů a aplikace ve zvlhčovačích a odpařovačích. Analýza a návrh systémů se stlačitelnou tekutinou. Problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech. Fyzika proudění reálných tekutin. Základní prvky pneumatických systémů (tryskové generátory, generátory průtoku a tlaku, směšování plynů, atd.). Modelování, analýza a simulace biologických systémů pomocí elektrických analogií, aplikace v praxi. Analýza krevních tekutin. Interference a korekce naměřených hodnot a jejich přepočty na standardní podmínky. Elektrostimulace vnitřních orgánů a kosterních svalů. Elektrody a obvody pro snímání biopotenciálů a elektrostimulaci. Nepřímé měřicí metody biologických a fyzikálních veličin.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11878804.html