Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M17BP3 Z 2+2j česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazu elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M17BP3

Požadavky:

Podmínky zápočtu: 100% účast na seminářích, úspěšné napsání testu.

Osnova přednášek:

1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy „Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny

úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost

elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL.

Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Záznam o opakovaném školení BOZP. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Zápočet.

Cíle studia:

Získání potřebné elektrotechnické kvalifikace pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Studijní materiály:

Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1180306.html