Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digitální sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32DIS ZK 4 3P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Úzkopásmové sítě (ISDN) a sítě širokopásmové. Služby. Signalizační systémy. Síťové plány.

Požadavky:
Osnova přednášek:

ISDN

- Konfigurace sítí, koncové body,

- Konvergence sítí, NGN,

- DSS1, Řízení dopl. služeb,

- Data přes ISDN,

B ISDN

- Komunikace v ATM,

- Spojovací pole, prvky,

- Signalizace v ATM,

- Realizace okruhu v ATM,

- Parametry přenosu a řízení,

- Dohled, OaM,

Státní regulace

- Parametry signálu,

- Synchronizace,

- Propojení sítí,

- Přenosový plán

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Bellamy, John, C: Digital telephony, 3rd ed. Willey Series

[2] Spohn, Darren, L.: Data Network Design, 2nd ed. McGraw-Hill

[3] Winch, R, G.: Telecommunication Transmission Systems, McGraw Hill

[4] Technical Notes. GN Elmi as, Denmark

[5] Halshall, Fred: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Ch. 8. Addison - Wesley P. C. 1995

[6] Digitální telekomunikační technika. TTC Marconi, ČVUT v Praze 1996

[7] ITU - T Doporučení řad G.7xx, I.4xx

[8]Strnad, L.: Úzkopásmové a širokopásmové sítě. Skriptum ČVUT

[9]Kolektiv: Uživatelské rozhraní ISDN. Skriptum ČVUT 2006

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739704.html