Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Veřejné datové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32VDS ZK 4 2P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Principy datové komunikace, pojmy a definice. Datové služby v telekomunikačních sítích. Komutační principy ve VDS. Aplikace modelu RM/OSI na VDS s komutací okruhů a paketů. Základní a doplňkové služby VDS, jakostní parametry služeb. Technické prostředky VDS, účastnická rozhraní, komunikační protokoly. Číslovací plán, principy tarifování. Spolupráce VDS a jiných sítí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Principy datové komunikace, pojmy a definice. Datové služby v telekomunikačních sítích. Komutační principy ve VDS. Aplikace modelu RM/OSI na VDS s komutací okruhů a paketů. Základní a doplňkové služby VDS, jakostní parametry služeb. Technické prostředky VDS, účastnická rozhraní, komunikační protokoly. Číslovací plán, principy tarifování. Spolupráce VDS a jiných sítí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Pužman, J. Datové sítě a služby. Praha: Vydavatelstvi CVUT, 1994.

ITU-T, Doporučení řady X a I.

Pužman, J., Kubín, B. Public Data Networks: From Separate PDNs to ISDN. Londýn: Springer, 1992.

ITU-T, Doporučení řady V.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739604.html