Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telekomunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32TSI ZK 4 4P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Telekomunikační sítě (TS) - míry kvality poskytovaných služeb (QOS, GOS). Činitele ovlivňující kvalitu obsluhy - toky zpráv, vlastnosti a jejich vliv na kvalitu obsluhy. Strategie směrování toků v TS, přetížení TS, ochrana před přetížením. Principy dimenzování TS s přelivem. Simulace provozního zatížení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32TSI

Požadavky:

Doporučuje se absolvování předmětu XP32TPZ před nebo současně s přednáškami XP32TSI.

Osnova přednášek:

Telekomunikační sítě (TS) - míry kvality poskytovaných služeb (QOS, GOS). Činitele ovlivňující kvalitu obsluhy - toky zpráv, vlastnosti a jejich vliv na kvalitu obsluhy. Strategie směrování toků v TS, přetížení TS, ochrana před přetížením. Principy dimenzování TS s přelivem. Simulace provozního zatížení.

Osnova cvičení:

Předmět nemá seminární a laboratorní cvičení.

Cíle studia:

Podat ucelený přehled o problémech souvisejícíh s dimenzováním telekomunikačních sítí, zejména s přihlédnutím k teorii provozního zatížení.

Studijní materiály:

[1] Freeman, Roger, L. Telecommunication Systems Engineering. Third Edition. J. Wiley & Sons, INC. New York 1996.

[2] Křížovský František. Service System M+M(s)/M/2/0. International Conference Re-search in Telecommunication Technology RTT'2002, 17.9.-19.9.2002, Žilina.

[3] Křížovský František. Anglicko-českých a česko-anglický slovníček termínů často používaných v oblastech jakosti služby QOS (Quality of Service), kvality obsluhy GOS (Grade of Service) a aplikacích teorie hromadné obsluhy QT (Queuing Theory). Příloha (38 stran) časopisu Telekomunikace, roč. XXXIX, č.10, 2002.

[4] Křížovský František.The M+M/M/N/0 service system. Telecommunication and Signal Processing TSP - 2003. 26th International Conference, September 4, 2003, Brno, Czech Republic. s .61 - 64. ISBN 80-214-2433-8

[5] Křížovský František. The Service System X/M/N/0 with renewal input flow. Inter-national Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2003, 17.9.-19.9.2003, Bratislava, Častá Píla Slovak Republic. s. 224-227. ISBN 80-227-1934-X

[6] Křížovský František. Ztráty požadavků na přenosové služby poskytované skupi-nou digitálních okruhů. Část 1. Telekomunikace, 2003, roč. XL, č.11.

[7] Křížovský František. Ztráty požadavků na přenosové služby poskytované skupi-nou digitálních okruhů. Část 2. Telekomunikace, 2003, roč.XL, č.12.

[8] Křížovský František. The Service System M/M/N with waiting positions released at the end of services. International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2004, 15.9.-17.9.2004, Český ráj, CD

[9] Křížovský, F. Konvergence telekomunikačních sítí - hodnocení výkonnosti sítě a kvality služeb. In: Telekomunikační sítě v souvislosti s konvergencí přenosu dat a hlasu. Praha : Česká vědeckotechnická společnost spojů, 2001, s. 77-87.

[10] Křížovský František. Hodnocení kvality v telekomunikačních sítích. Telekomunikace, 2001, roč. XXXVIII, č.10, s. 20-25.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739504.html