Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telematické služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32TSM ZK 4 3P + 0S česky
Přednášející:
Tomáš Zeman (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá průřezovým přehledem problematiky telekomunikačních služeb poskytovaných v sítích elektronických komunikací. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32TSM

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Parametry sítí elektronických komunikací

2. Referenční model OSI, telematické služby

3.-10. Služby poskytované v sítích elektronických komunikací, členění, základní principy

11. HDO, PLC, BPL

12. IPTV

13. HbbTV

14. Perspektivy služeb

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Doktorandi všech elektrotechnických oborů získají přehled o základních telekomunikačních technologiích z hlediska jejich principu a užití, včetně technologií využívajících silnoproudá vedení a sítě pro přenos zpráv.

Studijní materiály:

Studijní materiály doporučí vyučující.

Poznámka:

Zatím se nepředpokládá výuka v angličtině

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739404.html