Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Synchronizace digitálních sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32SDS ZK 4 2P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Podpůrné prostředky digitálních komunikačních sítí.

Pojem skluz. Synchronizační síť. Technické prostředky synchronizace sítě.

Referenční a řízené oscilátory. Soustavy v ustáleném stavu. Přachodové děje.

Propojení sítí. Synchronizace v širokopásmových sítích. Doporučení a standardy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Fázově řízené oscilace

Kmitočtové syntézy

Synchronizační vztah dvou oscilátorů

Soustava generátorů v ustáleném stavu

Přechodové děje

Kmitočtové a časové parametry taktu

Povolený výskyt skluzů ve spojení

Konfigurace synchronizačních sítí

Generátory referenčního taktu

Parametry řízených generátorů

Zálohování uzlů a cest

Synchronizace při propojení sítí

NGN sítě. Synchronizace koncových zařízení u B - ISDN

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kolektiv: Digitální telekomunikační technika, díl VII, TTC Marconi ve Vyd. ČVUT,

Strnad, L.: Úzkopásmové a širokopásmové sítě, kap. 8 (skriptum ČVUT),

ČTÚ: Síťový plán synchronizace veřejných pevných telekomunikačních sítí,

Doporučení ITU - T G. 822, G. 81x

Standardy ETSI ETS 300 - 462 - 1 až 6

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739204.html