Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32IAT ZK 4 2P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje s implementací algoritmů číslicového zpracování signálů používaných v telekomunikační technice na číslicových signálových procesorech.

Je použita platforma DSP řady TMS320C6x.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32IAT

Požadavky:

ČDíslicové zpracování signálů v rozsahu AD2M32VAD - Vývoj aplikací a DSP.

Osnova přednášek:

Číslicové signálové procesory řady TMS320C6x. VLIW architektura VelociTI.2. Funkční bloky, CPU, registry, kanály EDMA, EMIF, on-chip paměti, cache, časovače, McBSP. Vývojové prostředky, Code Composer Studio. Instrukční soubor. Spolupráce CPU a EDMA, přerušení. Implementace algoritmů, FFT, DFT, DTMF, konvoluce, korelace, detekce pohybu, komprese . Jazyk C, intrinsics, optimalizace kódu, lineární assembler, assembler.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se naučí implementovat vybrané algoritmy číslicového zpracováni signálů na číslicových signálových procesorech.

Studijní materiály:

1. www.ti.com

2. N. Dahnoun : Digital Signal Processing Implementation

using the TMS320C6000 DSP Platform. Prentice Hall 2000.

3. Chassaing, R. - Reay, D.: Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK (Topics in Digital Signal Processing), Wiley-IEEE 2008.

4. Moodle system

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739104.html